Vi elsker frivillige

4.3.2019

Skrevet av:

Monica Sjåvaag Kjosavik

Isabel El Hirch

Behovet for frivillig hjelp er stort og oppgavene er ulike. Men først og fremst er vi mennesker som ønsker å bety en forskjell. Vi er folk som hjelper folk.

Vi kan hjelpe med vaktmestertjenester, veiledning og kurs for andre frivillige og ansatte, vasking, praktisk ansvar på aktiviteter, lede ulike grupper, følge opp enkeltpersoner, være støttepartnere økonomisk og mye annet. Du som vil gi litt av din tid for å være en forskjell for en annen, trengs. Uten frivilligheten stanser Norge, sies det.

Frivillige på Shelter gjør en kjempejobb! Vi er helt avhengig av dere for å gi et best mulig tilbud. Vi har frivillige som ukentlig kommer og noen som er med et par ganger i året. Enkelte har vært med siden oppstart og noen har nettopp begynt.

​I disse dager har vi en dame i praksis hos oss og hun har intervjuet noen av de frivillige. Her er hva de sier:

Cecilie Foto: Thomas Naalbandian

Hvem er du og hvordan hørte du om Shelter?

Jeg heter Cecilie, er 67 år og pensjonist. Mor til tre og bestemor til fem. Jeg hørte om Shelter da jeg jobbet i Kristiansand kommune med bosetting av flyktninger. Jeg var med å bosette en av de første familiene i Shelter. Jeg husker at jeg tenkte at de som fikk komme og bo her, de første par årene i Norge, var veldig heldige. De fikk en varm velkomst av Monica og Jan Kjosavik, og god oppfølging.

Hva er dine oppgaver på Shelter?

Jeg har praktisk ansvar for felles kaffe og samvær på gitte datoer. Og hjelper til ved ulike arrangementer som Shelter har ansvaret for, så som til jul, nyttår og 17. mai.

Generelt hjelper jeg Monica med det hun har behov for. En periode bisto jeg en familie med å finne ny leilighet når botiden på Shelter nærmet seg slutten.

Og en annen viktig oppgave jeg har, er å være en venn. Det vil si at jeg kommer ofte innom og tilbringer tid med beboerne. Tid sammen, er en verdi i seg selv, mener jeg. Som pensjonist kan man bestemme det meste i hverdagen sin.

Jeg tar blant annet med barnebarna hit en gang i blant, for at de skal bli kjent med andre kulturer. Det gir meg mye varme og latter å være her.

Hvorfor vil du være en del av Sheltergjengen?

Fordi det gir meg en opplevelse av samhørighet og tilhørighet. Jeg lærer mye av å være her. Jeg bor alene, og syntes det er fint å få dele noen måltider med beboerne og de andre frivillige.

Hva betyr Shelter for deg?

Shelter betyr felleskap med folk fra andre deler av verden. Ved å delta på Shelter blir jeg faktisk glad og optimistisk med tanke på framtiden. Jeg mener at slike ekte felleskap bidrar til god integrering. ​

Christian

Hvem er du og hvordan hørte du om Shelter?

Jeg heter Christian og er 21 år gammel fra Hånes. Nå går jeg 2. året på Bibelskolen i Filadelfia. Jeg har praksis her på Shelter, igjennom skolen. Jeg hørte om Shelter igjennom Filadelfia. Og jeg kjenner Jan og Monica Kjosavik fra før av. Jeg har jobbet frivillig med de tidligere, i 2015 med norsk kurs for flyktninger.

Hva er dine oppgaver på Shelter?

Mine oppgaver her på Shelter, er å være en type høyre hånd. Rettere sagt, en hjelper. Hovedsakelig er jeg med på hjemmebesøk, til ulike beboere som Shelter har kontakt med.

Hvorfor vil du være en del av Sheltergjengen?

Fordi det er et svært meningsfylt og spennende arbeid. Jeg er veldig interessert i kultur og språk. Og i Shelter blir man kjent med ulike kulturer.

Hva betyr Shelter for deg?

Det er en plass der jeg møter forskjellige folk. Og i Shelter har jeg mulighet til å møte forskjellige kulturer.

Flere intervjuer blir lagt ut senere.
​Av Isabel El Hirch og Monica

No items found.