Nyheter

20.2.2023

Skrevet av:

Monica Sjåvaag Kjosavik

Det er mye som skjer i løpet av en uke. Her er en oversikt over aktivitetene på integreringssenteret på Shelter:

Mandager:

Sygruppa møtes hver uke kl 12.00-15.30. Her lærer man å sy på maskin, og lager produkter til markedene våre. Full gruppe.

Tirsdager:

1 gang i måneden er det kvinnegruppe som er åpen for alle som ønsker et fellesskap kl 18.00-20.00. Her er det ofte tema som er relevante for kvinner med minoritetsbakgrunn. Påmelding.

Se mer om kvinnegruppa her

1 gang i måneden er det mannsgruppe som er åpen for alle som ønsker et fellesskap kl 18.00-21.00. Aktivitetene er varierte og tilpasset gruppen. Påmelding.

1 gang i måneden er det barnegruppe med ulike aktiviteter og turer. Påmelding.

Her kan du lese om barnegruppa

Onsdager:

Hver uke er det gruppe for damer kl 11.00- 14.00. Her lages det enkel lunsj og gjøres håndverksaktiviteter. Påmelding.

Torsdager:

Hver uke er det gruppe for menn kl 11.00- 14.00. Her lages det enkel lunsj og gjøres trearbeid. Påmelding. Denne gruppa vil etter hvert være på mandager.

Internasjonal middag eller fellesmiddag som vi pleier å kalle det, er tilbud til alle som bor i Shelter hver uke kl 17.00. Noen ganger har vi spleiselag hvor alle tar med mat som vi deler, og andre ganger er det en som lager mat til alle og vi betaler en egenandel. Noen ganger tar vi imot gjester på fellesmiddagene.

Lørdag/ søndag:

1 gang i måneden drar bosenteret på utflukt eller tur i helgen. Påmelding.

I 2023 utvidet vi tilbudet vårt for menn. Nå har vi startet en gruppe for menn som ikke har dagtilbud. Erfaringen vår er at mennesker uten dagtilbud, enten skole eller jobb, har ekstra vanskelig for å bli inkludert i samfunnet. Det er vanskelig å utvikle det norske språket når man ikke får øvelse i å snakke. Det er også lett å tenke at jeg ikke betyr noe, hvis man ikke har en oppgave i samfunnet. Vi ønsker å vise dem selv og samfunnet for øvrig, at de er verdifulle bidragsytere og viktige samfunnsborgere! Det er ikke alltid så lett å forstå det når man bare er hjemme. Vi tilbyr et sted man kan komme og delta i aktiviteter, bruke det norske språket, få og gi hjelp til andre og bygge nettverk.

Vi har allerede hatt en daggruppe for damer i ett års tid og det kommer 10-12 damer hver uke. Gruppene lager produkter som vi selger på markedene våre. Neste marked er 13. og 14. mai!

Påmelding og informasjon om gruppene til Monica, telefon 9826 8472.

No items found.